Your browser has JavaScript turned off.
You will experience a more enjoyable time
at this Web site if you turn Javascript on.
Open your browser preferences, and enable JavaScript.
You do not have to restart your browser or your computer
after you enable JavaScript.
Simply click the Reload or Refresh button.
Svenska English Deutsch
Roligt

Uppdaterad: 24 februari 2021
Home Om oss

För biodlare (CBeeWing)
Dendrokronologi
Om björksav och pollenallergi

Fotografi:
Gamla familjebilder i din PC. Hurdådå?

Kubbhus - en bortglömd teknik

Fotogallerier:

Trädfällning:
En STOR tall

Båtar, tåg m.m.: Skärgårdsbåtar
Ångbåtens dag 2000
Skärgårdsbåtens dag 1972
Små segelfartyg idag
Höstseglingen Saltkråkan race 2007
Skansens höstmarknad
Med "Wermdö durspelare" på dragspel!
Saltsjöbanan
Motorvagn 15
Ångtåg mot Saltsjöbaden
Ur Per Lindroos skissbok
Stockholms hamn 1956
Stockholms hamn del 2
Södermalm 1899-1905
Farsan på segelfartyget Beatrice 1925/26
Farsan till sjöss 1926-1936

Båtklubben och Saltis:
Bilder från båtklubben
Vårvinter
Båtklubben förr
Spåret till Pålnäsviken
Isfiske på Baggen 1955
Träbåtar
Neglinge ångbåtsbrygga

Från Nämdö:
Om Nämdö
Nämdö kyrka
Det sålda votivskeppet
Landskapsvårdare
Höbärgning på Östanvik
Magister Funke
Funke i Västergötland 1908
Gamla jordbruksbilder
Sommar, sol och ytterskärgård
Konstiga ? båtar
Vinterbesök på Nämdö
Bengtssons handelsbod

Valter Fredriksson berättar:
Om jordbruket på Västanvik
Huggorm
Om kötthandlare
Roland Nilsson berättar:
Föreningsliv
Litervis
Gamla skolan
Margit Danielson berättar:
Personliga minnen från Nämdö

Källaren:
Historia    Renoveringen    Läget 2017
Arkeologisk rapport

Gamla Östanvik:
Daterade ekonomibyggnader
Datering av Smedjan
1630 års karta och nutid
Fiskebrygga från omkr 1760.
Se även i nytt fönster
www.cybis.se/dendro/the-gamla-ostanvik-farm-house/

Västanvik:
Västanviks äldsta lagårdsbyggnad.

Föreningen Motorvagnens Vänner

Länkar